Potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju

MIKRO ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Kome su namijenjeni? Mikro i malim subjektima gospodarstva. Namjena zajmova je za: investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu uključujući i obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa zajma. Iznos u EUR: 1000 – 25.000. Kamatna stopa: 0.5% i 1% i 0.1% za mljekarski sektor.

MALI ZAJMOVI ZA RURALNI RAZVOJ

Kome su namijenjeni? Mikro, malim i srednjim subjektima gospodarstva. Namjena zajma za: investicije u materijalnu i nematerijalnu imovinu uključujući i obrtna sredstva do 30% ukupnog iznosa zajma. Kamatna stopa iznosi: 0.5% i 1% ovisno o razini JSL ulaganja i 0.1% za mljekarski sektor.

RURALNI RAZVOJ – MJERA 4.1.1

Ruralni razvoj – mjera 4.1.1 je potpora ulaganju za podizanje konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava u sektoru govedarstva. Tko su korisnici? To su obiteljska poljoprivredna gospodarstva, obrti registrirani za poljoprivrednu djelatnosti i trgovačka društva za poljoprivrednu djelatnost. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi: 100.000.000.00 HRK, uz intenzitet potpore do 50% prihvatljivih troškova. Prihvatljive aktivnosti su: izgradnja, rekonstrukcija vanjske i unutarnje infrastrukture u sklopu poljoprivrednih gospodarstava.

RURALNI RAZVOJ- MJERA 4.1.2

Ruralni razvoj – mjera 4.1.2 predstavlja potporu za ulaganje radi smanjenja štetnog utjecaja na okoliš te povećanje plodnosti tla. Tko su korisnici? . To su: OPG-ovi, obrti registrirani za poljoprivrednu djelatnosti i trgovačka društva za poljoprivrednu djelatnost. Ukupan iznos bespovratnih sredstava iznosi 50.000.000.00 HRK, uz intenzitet potpore do 50%. Prihvatljive aktivnosti su: građenje i rekonstrukcija ili opremanje skladišnih kapaciteta za stajski gnoj i digestate, uključujući i opremu za rukovanje i korištenje stajskog gnoja i digestata ili poboljšanje učinkovitosti korištenja gnojiva.

RURALNI RAZVOJ – MJERA 4.1.3.

Ruralni razvoj – mjera 4.1.3 predstavlja potporu za ulaganje u povećanje učinkovitog korištenja energije. Tko su korisnici? To su OPG-ovi, obrti registrirani za poljoprivrednu djelatnost i trgovačka društva za poljoprivrednu djelatnost. Ukupan iznos bespovratnih sredstva iznosi: 100.000.000.00 HRK uz intenzitet javne potpore do 50%. Prihvatljive aktivnosti su: građenje , rekonstrukcija ili opremanje objekata za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora ( biomasa i sunce), prijem, obrada i skladištenje sirovina za proizvodnju energije iz obnovljivih izvora te prerada, obrada i skladištenje izlaznih supstrata za organsku gnojidbu za vlastite potrebe ili nabava strojeva za transport i primjenu izlaznih supstrata za vlastite potrebe.