Usluge

Knjigovodstvo je najvažniji dio računovodstva i najpouzdanija evidencija poslovanja orijentirana na prošlost. Kronološkom,sistematiziranom,dokumentiranom i strogo formalnom evidencijom svih nastalih individualnih poslovnih procesa dajemo sliku o cjelokupnom prošlom poslovanju.

Knjigovodstvo bilježi poslovne promjene po načelu dvojnog ili jednostavnog knjigovodstva ovisno o vrsti poduzetnika. Poslovni događaji koji ispunjavaju uvjete knjigovodstvenih događaja knjiže se u poslovnim knjigama koje se dijele na glavne i pomoćne poslovne knjige.

Konačni rezultat ukupnog knjigovodstvenog procesa su financijski izvještaji (bilanca, račun dobiti i gubitka, izvještaji o promjeni glavnice, izvještaj o novčanom toku i bilješke uz financijske izvještaje).

Svaki poduzetnik dužan je organizirati prikupljanje i sastavljanje knjigovodstvenih isprava,vođenje poslovnih knjiga te sastavljanje godišnjih financijskih izvještaja kako bi se omogućila provjera poslovnih događaja, financijski položaj i uspješnost poslovanja poduzetnika.

Pružamo usluge:

 • Knjigovodstva i računovodstva za mikro, male, srednje i velike poduzetnike
 • Knjigovodstva za obrtnike i slobodna zanimanja
 • Knjigovodstva za OPG
 • Knjigovodstva za neprofitne organizacije
 • Računovodstveno savjetovanje direktora i uprave

Vaše prednosti korištenja naših usluga:

 • Ne morate zapošljavati računovođu i imati obvezu prema ugovoru o radu
 • Nemate investicije i troškove održavanja knjigovodstvenih programa i aplikacija
 • Ne morate pratiti silne zakonske promjene na području poreza i računovodstva

Nudimo računovodstvene usluge u skladu sa Zakonom o računovodstvu, hrvatskim i međunarodnim računovodstvenim standardima i standardima financijskog izvješćivanja (ovisno o veličini i potrebama klijenta) te poreznim propisima:

 • knjigovodstvo
 • obračun plaća
 • evidencije o zaposlenima
 • platni promet
 • obračun poreza i drugih javnih davanja
 • izrada financijskih i statističkih izvještaja
 • interventne računovodstvene usluge u prijelaznom razdoblju
 • usklađivanje računovodstva s okvirom financijskog izvještavanja i zakonskom regulativom
 • planiranje i izvještavanje prema lokalnim i globalnim zahtjevima klijenta
 • financijska analiza poslovanja